Garantiebepalingen BedGarant

1. Algemeen
Deze garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de verbruiker inzake de verkoop van consumptiegoederen. Onder de hierna volgende voorwaarden en beperkingen, waarborgen wij de kwaliteit van ons product . Bepaalde gebreken aan het product vallen echter uitdrukkelijk niet onder deze waarborg. Zij worden vernoemd in artikel 4.

2. Voorwerp van de garantie
Deze garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van de constructie en/of fabricagefouten.

3. De garantie
3.1. De fabrikant behoudt het recht te bepalen of een matras slijtage vertoont die normaal is, of die aan een fabrieksfout te wijten is. De fabrikant behoudt zich eveneens het recht om zonder aankondiging een vergelijkbare damast te gebruiken zodat de levering tijdig kan gebeuren.
3.2. Indien zich bij normaal gebruik van de matras, lattenbodem, boxspring en/of aanverwante artikelen, binnen 2 jaar na de overeenkomstdatum een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal of productiefout dan garanderen wij de volledige kosten van herstel of vervanging (kosten van materiaal, loon en transport m.u.v. speciale aanbiedingen en producten met een beperkte levensduur)
3.3. De afmetingen van de matrassen, lattenbodems en boxsprings kunnen een maximale afwijking vertonen van 15 mm.

4. Vervallen van garantie
4.1. Ontbreken van overeenkomst.
4.2. Normale slijtage en verkleuring van tijk en garens
4.3. Schimmelvorming
(Het ontwikkelen van schimmels op matrassen is te wijten aan de gebruiksomstandigheden. Met name gebruik
in onvoldoende geventileerde of te vochtige ruimte.)
4.4. De stramheid van de matras vermindert op natuurlijke wijze. Dit kan een hoogteverlies tot 15% en/of een verlies aan
hardheid tot 20% van de matraskern met zich meebrengen. Het is tevens normaal dat de doorstikmaterialen in de
matrashoes door gebruik tot 65 % van hun aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Deze verschijnselen
vallen derhalve niet onder de garantie.
4.5. Beschadiging ten gevolge van een slecht ventilerende, doorgezakte, niet aangepaste of slecht geplaatste matrasdrager.
4.6. Schade ontstaan door overbelasting, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen ten gevolge van handelingen
uitgevoerd door de koper of derden (bv. dubbelvouwen van de matras bij keren of verhuizing).
4.7. Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.
4.8. Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering kon worden vastgesteld.
4.9. Zoals elk nieuw product heeft ook een nieuwe matras een geurtje. Deze geur zal echter spoedig verdwijnen nadat het nieuwe matras is uitgepakt.

5. Garantietermijn van de herstelling
Het feit dat de matras, lattenbodem en/of boxspring wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantie periode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke overeenkomstdatum.

6. Bewijsstukken
Deze garantie is slechts geldig op vertoon van de originele overeenkomst.

7. Ongegronde klachten
Indien de klacht als ongegrond wordt bevonden, zijn de tot dusver begane kosten voor rekening van de klant.